Reviewers:

Dr. Bhupal Govind Shrestha
Dr. Sanjivan Gautam
Dr. Manoj Rajaure
Dr. Dipesh Dhakal
Dr. Saroj Ghimire
Dr. Sital Uprety
Dr. Bijaya Panta
Dr. Rajendra Pangeni
Dr. Roshan L Shrestha
Dr. Santosh Dulal
Dr. Sushila Maharjan
Dr. Pankaj Deo
Dr. Bal Krishna Joshi
Dr. Bal Kumari Oliya
Dr. Dhaka Ram Bhandari
Dr. Ramakanta Lamichhane
Dr. Sangita Shakya
Dr. Elena Azzini
Dr. Hari krishna Saiju
Dr. Chandra Gurnani
Dr. Hari Prasad Devkota
Dr. Mbachu Kingsley Adibe
Dr. Sudip Khadka
Dr. Niranjan Koirala
Dr. Om Basukala
Dr. Nissar Reshi
Dr. Namita Raytekar
Dr. Ravikiran Pagare
Dr. Anup Deshpande
Dr. Bhushan Bhusare
Dr. M. Ponraj
Dr. Tushar Borase
Dr. Aniruddha Pethkar
Dr. M. V Padul
Dr. Sudhin Dalave
Dr. M. T. Patil
Dr. Dhiraj Shekhawat
Dr. Gopal Jee Gopal
Dr. Ramachandran Subramanian